Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: oerfarna och erfarna lärare som undervisar under vårterminen 2017.

Vid workshopen kommer du att

  • utveckla dina praktiska undervisningsfärdigheter
  • reflektera över din undervisning
  • ge konstruktiv återkoppling till dina kollegor
  • utnyttja kollegialt utbyte för att främja din kompetensutveckling

Workshopen är en avstamp för små grupper ”critical friends” som observerar varandras undervisning och ger varandra konstruktiv ”feedback”. Vi träffas igen den 1 juni för avstämning och fika.

Tid  
Plats Anges senare
Språk Tvåspråkig. Svenska och Engelska.
Workshopledare Tony Burden, universitetspedagogisk utvecklare, MND
Referenslitteratur Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 1 februari ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2017 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan är stängd.