Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Workshopen kräver inga förkunskaper. Den riktar sig till universitetslärare vid Stockholms universitet, inom alla discipliner och med varierande undervisningserfarenhet .

Om workshopen

I den här workshopen arbetar vi med gestaltande metoder, främst Forumspel. Det är en väl beprövad arbetsform som består av en kombination av värderingsövningar och rollspel. Den erbjuder möjlighet att pröva nya sätt att agera för att uppnå förändring i sociala sammanhang.

Workshopen utgår från deltagarnas egna erfarenheter av handledning. Arbetssättet bidrar till att åskådliggöra problem och belysa dem ur olika perspektiv på ett konstruktivt och praktiskt plan, ett slags socialt laboratorium där olika lösningar kan prövas och finslipas.

Under workshopen ska vi

  • Utforska olika sätt att hantera specifika, problematiska handledningssituationer
  • Undersöka olika sätt att kommunicera och bemöta studenter.
  • Reflektera över mer eller mindre konstruktiva strategier

Efter workshopen har du, tillsammans med kollegor, delat med dig och tagit del av olika svårigheter knutna till handledning samt upplevt hur de kan hanteras på olika sätt.

Tid 1 oktober 2020, kl 13-16
Plats

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stallet, Frescati backe 19F. Sal 220 och 320

Workshopen hålls i en stor sal och med ett mindre antal personer. Observera att Workshopen enbart hålls om rådande riktlinjer kring smittspridning tillåter att den genomförs i fysisk form. I annat fall ställs den in och återkommer vid senare tillfälle.

Språk Svenska
Workshopledare Eva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
Förberedelser Ta med dig en specifik handledningssituation att utgå från, som du själv varit med om. Välj gärna en situation som du kanske inte var helt nöjd med, och som du funderade på efteråt.
Litteratur

Litteraturförslag - kan läsas efter workshopen:

  • Österlind, E. (2011). Forum Play – A Swedish mixture for consciousness and change. I S. Schonmann (Ed.): Key Concepts in Theatre/Drama Education(s. 247–251). Rotterdam: SENSE Publishers.
  • Byréus, K. (2010). Du har huvudrollen i ditt liv -om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring. Liber.
  • Byréus, K. (2012). Kreativametoderförgrupputvecklingochhandledning.Liber.
  • Byréus, K. (2020). Lagomovanligt-handledningmedkreativametoder.Studentlitteratur.

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshopen Nya strategier för handledning av studentuppsatser

Observera att Workshopen enbart hålls om samhällsläget tillåter att den genomförs i fysisk form. I annat fall ställs den in och återkommer vid senare tillfälle.