Foto: Klara Bolander Laksov
Foto: Klara Bolander Laksov

Många lärare är intresserade av att utveckla sin undervisning och diskutera undervisning med lärarkollegor. Workshoparna bidrar till att få en bättre insyn i studenters lärprocesser och hur vi kan stödja studenters lärande på bästa sätt samt att utveckla goda utbildningsmiljöer.

Vårens workshopar tar upp olika aktuella pedagogiska metoder och ämnen som rör undervisning t.ex. planering av undervisning, interaktiva föreläsningar, flipped classroom, utveckling av seminarier, handledning, plagiering och att stötta akademiskt skrivande.

En del av workshoparna ges på svenska och andra på engelska för att möta de olika språkbehov som finns inom lärarkollegiet. Workshoparna är öppna för alla lärare oavsett ämnestillhörighet och det är kostnadsfritt att delta.

Bakom workshop-programmet står Centrum för universitetslärarutbildning som har till uppgift att stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoputbud och anmälan