Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Personal med uppdrag i lärarförslags- och docenturnämnder eller med sakkunniguppdrag samt övriga som vill skaffa sig en inblick i hur pedagogisk skicklighet beskrivs och bedöms. Workshopen riktar sig till personal inom både det Humanvetenskapliga och Naturvetenskapliga området.

Om workshopen

Workshopen vänder sig till dig som har uppdrag i lärarförslags- eller docenturnämnd och därmed ansvar för att ta ställning till bedömningar av pedagogisk skicklighet gjorda av sakkunniga. Den vänder sig också till dig som anlitas som sakkunnig med uppdrag att bedöma pedagogisk skicklighet i samband med ansökan om tjänst, befordran eller inplacering i sådana pedagogiska meriteringsmodeller som i dag finns vid flertalet svenska lärosäten. Eller kanske du upprättat en pedagogisk meritportfölj, och vill få en inblick i hur de som bedömer dina förtecknade meriter tänker och vad som ligger bakom formuleringar och ställningstaganden i ett utlåtanden om pedagogisk skicklighet?

Målen med workshopen är att

  • tydliggöra aspekter och nivåer av pedagogisk skicklighet så som de uttrycks i riktlinjer vid olika lärosäten och i högskolepedagogisk forskning samt exemplifiera hur pedagogisk skicklighet kan skrivas fram och beläggas i en pedagogisk meritportfölj
  • ge en översikt över den nationella bedömningspraktiken avseende pedagogisk skicklighet i samband med tjänstetillsättningar, befordringsärenden och inplaceringar i pedagogiska meriteringsmodeller
  • nyansera bilden av vad det innebär att bedöma pedagogisk skicklighet och formulera ett sakligt utlåtande.

Under workshopen kommer du att prova på bedömning av pedagogiska portföljer och diskutera utformningen av sakkunnigutlåtanden. Du får också möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Tid 28 november 2018: kl. 13-16
Plats Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8, Sal U26
Språk Svenska
Workshopledare

Fredrik Oldsjö, chef för Områdeskansliet för humanvetenskap och en av kursledarna för Nationell kurs för pedagogiskt sakkunniga.

Joakim Edsjö, professor i teoretisk fysik, pedagogiskt sakkunnig, har gått nationella kursen för pedagogiskt sakkunniga, ordförande i grundutbildningsberedningen, naturvetenskapliga området.

Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare med erfarenhet av att bedöma pedagogisk skicklighet.

Referenslitteratur  

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Anmälan

Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Du anmäler dig genom att mejla dina kontaktuppgifter till ceul@su.se