Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Workshopen vänder sig till dig som är universitetslärare och som vill utveckla din förmåga att planera, utföra och utvärdera undervisning med fokus på studenters lärprocesser. Den är lämplig för dig som leder alla möjliga sorters undervisning, inklusive övningar, och för kursledare som planerar kursavsnitt.

Du får pröva på att använda verktyg som 3P (Presage-Process-Product) och "organiserande syften". Du kommer också få möjlighet att bekanta dig med olika sätt att be studenter om feedback.

Tid 12 september 2017 : kl 13-16
Lokal/hitta till Sal P242 (+ P243) vid  Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Svante Arrhenius väg 20 A, Arrheniuslaboratorierna, hus E på Frescati.
Workshopledare Tony Burden
Språk Svenska
Referenslitteratur Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 12 september ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2017 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Anmälan till workshop Planering av undervisning