Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Att undervisa är ett röstkrävande uppgift. Är du trött i rösten efter en dag av föreläsningar, handledning och möten? Att nå ut till alla åhörare och samtidigt få rösten att hålla trots dagligt röstmaraton kräver en god teknik. I denna workshop får du en introduktion till grundläggande röstteknik, röstråd, röstproduktion och vanliga röstproblem som kan uppstå.

Dag och tid Måndag 7 maj 2018 : kl. 13-16
Plats/hitta till Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, plan 5, rum 2503
Språk Svenska
Workshopledare Carin Josephson
Referenslitteratur Anges senare

 

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Om CeUL

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan till workshopen Röstvård som verktyg