[1] Maltén (1998) Kommunikation och konflikthantering. Lund studentlitteratur, Svenningsson & Alvesson (2016) Ledarskap. Sthlm.: Liber. Borg et al (2011) Conflict management in student groups- a teacher´s perspective in higher education. Lund. Univ. pdf

[2] Hattie & Yates (2009, s. 331) Visible Learning and the Science of How We Learn. Routledge

[3] Hattie & Yates (2009, s. 191)

[4] Hattie & Yates (2009, s. 46 ff)

[5] Hattie & Yates (2009, s. 331)

[6] Hattie & Yates (2009, s. 46 ff)

[7] Segrell (2015) Retorik för lärare. Konsten att välja språk konstruktivt. Lund: Retorikförlaget (s 43

[8] Hammar Chiriac, E. & Hempel, A. (2010) Handbok för grupparbete. Att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. Lund: Studentlitteratur (s 122;139); Borg et al (2011). Conflict management in student groups – a teacher´s perspective in higher education. Lund Univ. pdf

[9] se länk Summery of visible learing chapter 3

[10] Hattie & Yates (2009, s. 349-351)

[11] Hammar Chiriac, E. & Hempel, A. (2010) Handbok för grupparbete. Att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. Lund: Studentlitteratur (s 122;139); Borg et al (2011) ). Conflict management in student groups

[12] Svenningsson & Alvesson (2016) Ledarskap. Sthlm.: Liber; Black, S. (2015). Qualities in Effective Leadership in HE. Open Jouranl of leadership 2015, 4, 54-66