Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: universitetslärare

Om workshopen

I samband med undervisning på plats använder vi som lärare till exempel ögonkontakt, kroppsspråk och röstton för att skapa fruktbara pedagogiska relationer och ett gott lärandeklimat i vår undervisning. Vad händer när undervisningen flyttas till Zoom eller andra distansverktyg? Hur kan vi då skapa och upprätthålla relationer, mellan oss lärare och studenterna och även inbördes mellan studenterna, som stöttar deras lärande?

Under workshopen ska vi

I workshopen tillämpas s k "flippad" undervisning i syfte att skapa variation i samband med online-formatet. Enskild läsning, reflektion och analys av kortare filmsekvens varvas med diskussioner i smågrupper och helgrupp.

 

Tid 16 april 2020 : kl 13-16
Plats

E-mötestjänsten Zoom

Språk Svenska
Workshop-ledare Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Förberedelser

Du behöver:

  • En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom
  • Ett headset med mikrofon

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2020 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

 

Workshopen är fullbokad