Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: universitetslärare

I worskhopen arbetar vi både med utformning av seminarier och med din egen roll som seminarieledare. Vi utformar olika typer av seminarier och knyter detta till principer för organisering av seminarieundervisning samt till pedagogiska principer för kvalitetslärande. Vi avslutar med att fokusera den egna rollen som seminarieledare och identifierar möjliga utvecklingsområden.

Tid 10 sep 2019 : kl 9-12
Plats

Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54. Plan 5 rum 2519

Språk Svenska
Workshop-ledare Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare. HSD och CeUL
Referenslitteratur

Jons, Lotta (2015). Råd för lyckade seminarier. I: Jons, Lotta (red). Seminariet i högre utbildning. Erfareneheter och reflektioner. Studentlitteratur.

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2019 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Anmälan

Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till Workshop: Seminariet som undervisningsform