Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: universitetslärare

Om workshopen

Workshopen klargör vilka kompetenser som seminariet som undervisningsform passar särskilt bra för att utveckla, såväl i relation till akademiska lärandemål som ifråga om s k generella kompetenser efterfrågade i högskoleförordningen. Vi sätter fokus på hur du som seminarieledare kan organisera och leda för att främja studenternas lärande.

Workshopen avslutas med exempel på ett flertal olika seminarieformer som du får tillfälle att ta ställning till i relation till din egen undervisningspraktik.

 

Tid 2 feb 2021 : kl 9-12
Plats

E-mötestjänsten Zoom. För att delta i workshopen behöver du:

  • En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide).
  • Ett headset med mikrofon
Språk Svenska
Workshop-ledare Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
Referenslitteratur

Jons, Lotta (2015). Råd för lyckade seminarier. I: Jons, Lotta (red). Seminariet i högre utbildning. Erfareneheter och reflektioner. Studentlitteratur.

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2019 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Anmälan

Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till virtuell workshop: Seminariet som undervisningsform