Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: universitetslärare

Planering av virtuellt case

Virtuellt handläggnings-case vid Juristprogrammet

Under höstterminen 2019 introducerades ett virtuellt handläggnings-case vid en av Juristprogrammets obligatoriska kurser. Utgångspunkten var en upplevelse av att många studenter har svårt att omsätta sina teoretiska kunskaper i en god, yrkesmässig praktik. Ytterligare en utmaning i arbetet var att motivera studenterna att läsa kurslitteratur och att självständigt söka svar på juridiska frågor.

Schema över virtuellt case

Tanken bakom handläggnings-caset är att studenter under realistiska former ska få öva på att tillämpa sina teoretiska kunskaper i en trygg och tillåtande miljö. Genom att förlägga övningen till en digital miljö får studenterna också bättre möjligheter att själva reglera och utvärdera sin lärprocess.

Om workshopen

Workshopen utgår från det virtuella case som togs fram vid juristprogrammet. Vi hjälper dig därefter att, utifrån dina egna behov och förutsättningar, påbörja planeringen av ett digitalt case att använda i din undervisning och examination. Du ges också möjlighet att pröva den tekniska plattformen OpenLabyrinth.

Målet är att du får med dig verktyg för att själv kunna planera, bygga och implementera ett virtuellt case i din egen undervisning.

Tid 12 februari 2020 : kl 912
Plats/hitta till ALC-salen, Institutionen för språkdidaktik. Södra huset, Hus E. Plan 2, Rum nr E225.
Språk Svenska
Workshopledare

Annelie Gunnerstad Adjunkt vid Juridiska institutionen, Christine Storr Universitets adjunkt vid Juridiska institutionen, Åsa Örnberg Universitetslektor vid Juridiska institutionen och Cormac McGrath pedagogisk utvecklare vid CeUL

Artiklar

– Fors U, Skoglund Å. A pilot study of virtual cases in law education. Eur J Law Technol. 2013 Dec;4(3). ejlt.org/article/view/252/413
– Thomas L, Briggs P, Kerrigan F, Hart A. Exploring digital remediation in support of personal reflection. Int J Hum Comput Stud. 2018 Feb;110:53–62.
– Stathakarou, N., Scully, M. L., Kononowicz, A. A., Henningsohn, L., Zary, N., & McGrath, C. (2018). MOOC Learners’ Engagement with Two Variants of Virtual Patients: A Randomised Trial. Education Sciences, 8(2), 44. www.mdpi.com/2227-7102/8/2/44/html
University of Hawai‘I at Hilo, Writing Multiple Choice and True/False Exam Questions, A good practice guide, January 2012 (finns som PDF längst ner på sidan)

Länkar Virtual patients i OpenLabyrinth:
https://lb.urologyxvps.com/ (urologi)
http://vp.behmed.org/renderLabyrinth/index/1 (psykologi)

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2020 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan till workshopen Skapa virtuella case till din undervisning