Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: lärare och pedagogiska ledare

Workshopen tar utgångspunkt i ditt eget ämneskunnande, och vi arbetar i två steg enligt den beprövade modellen Decoding the Disciplines. I det första steget får du arbeta tillsammans med deltagare från ett ämne så olikt ditt eget som möjligt i syfte att försöka identifiera det implicita expertkunnande som du själv besitter i ditt ämne. 

I steg två hjälps gruppen åt att utforma lärandeaktiviteter som låter studenterna på ett explicit sätt träna sig i att tänka och gå tillväga så som du som ämnesexpert gör.

Genom att delta i workshopen kommer du att få en mer explicit förståelse av ditt ämnes s.k. ways of thinking and practicing och ditt eget kunnande liksom ett verktyg för att använda denna kunskap i didaktiskt syfte.

Läs mer om modellen Decoding the Disciplines

Språk: Svenska

Workshop-ledare: Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare vid MND

Tid: 1 februari kl 9-12

Plats: E249

OBS! Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Referenslitteratur: Anges senare

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Anmälan till Undervisning och lärande på expertkunnandets grund