Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Om workshopen

Ofta sammanfaller önskemål om olika studieformer enligt krav om likabehandling med bättre lärande för alla med ökad genomströmning som följd. I workshopen jobbar vi med tre case och diskuterar lämpliga undervisningsformer, verktyg och formella krav utifrån olika funktionsnedsättningar. Vi diskuterar också hur undervisning kan planeras för att möjliggöra en motiverande lärandemiljö för bättre studieresultat utan att det medför mer arbetstid för läraren.

Innehåll

  •       Formella krav för att anpassa utbildning till olika typer av funktionsnedsättning.
  •       Metoder som underlättar lärande för alla studenter
  •       IT-verktyg som varierar aktiviteterna i undervisningen

Kort om Universell design för lärande

  • Universell design för lärande (UDL) är ett sätt att tänka kring undervisning och lärande som hjälper alla studenter att få lika möjligheter att lyckas.
  • Denna metod ger flexibilitet i hur studenter får tillgång till material, engagerar sig i det och visar vad de kan.
  • Att utveckla undervisning på det här sättet hjälper alla studenter, men det kan vara särskilt användbart för studenter med en funktionsnedsättning.
Tid 15 november 2018: kl. 9-12
Plats/hitta till Stockholms universitetsbiblioteket/Frescati, Universitetsvägen 14 D, lokal: "Växthuset"
Workshopledare Elisabeth Åman, Studentavdelningen och Ulf Olsson, CeUL/DSV
Språk Svenska
Referenslitteratur Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat därför tillämpar vi först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan till workshop Universell design för lärande - tillgänglig undervisning för ökad genomströmning