Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Erika Höghede. Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin

 

Det krävs av oss alla att vi talar inför andra i olika situationer i livet, på jobbet, i skolan, på middagar och i tusen andra sammanhang. Sällan har vi fått någon träning på att göra det. Välkommen till en workshop om presentationsteknik med Erika Höghede, skådespelerska.

Hur kommunicerar vi utan ord via kropp, röst och andra ickeverbala uttryck? Vi kommunicerar oavbrutet utan ord. Vad är det vi säger som vi inte vill ha sagt?

Tillsammans undersöker vi hur specifika kroppsliga uttryck kan tolkas. Vi diskuterar också vikten av att planera sitt upplägg i förhållande till en analys av publik/åhörare, rum, presentationens tidsramar och mål.

Du får göra övningar med fokus på kroppsspråk, röst, andning och avslappning och vi tränar på inledning och avslutning på muntliga presentationer med mera. Vi tittar också på vad som är nödvändiga och hjälpsamma presentationstekniska faktorer i rollen som ”naturlig ledare”.

Tid 16 april 2019, kl 13—16
Plats

Workshopen är inställd och ersätts av den virtuella workshopen Relationskompetens på distans

Workshopledare

Erika Höghede, skådespelerska

Erika har deltagit I ett stort antal tv-serier, film och teaterproduktioner för vuxna och barn sedan 1997. Just nu är hon aktuell i den svenska filmen A Music Story som har biopremiär (SF) sommaren 2019. Vi har sett Erika på film och i tv-produktioner som Äkta Människor, Nattens hjältar, Drottningoffret, Höök, Beck, Livet enligt Rosa, Skärgårdsdoktorn m.m. 1997–2013 (SVT)

Parallellt med sin konstnärliga karriär är Erika flitigt anlitad och ger uppskattade kurser och workshops i presentationsteknik på företag, universitet och högskolor. Erika erbjuder också individuell coachning.

Språk Svenska

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2019 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Workshopen är inställd och ersätts av den virtuella workshopen Relationskompetens på distans