Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Erfarna universitetslärare inom Humanistiska fakulteten

Om workshopen

Workshopen vänder sig till dig som har tio år eller mer erfarenhet av undervisning vid universitetet och vill vara med och sätta ord på din erfarenhet och samtidigt ge verktyg att stödja nyblivna lärare, vid din institution, att utvecklas i sitt akademiska lärarskap. Kanske fungerar du redan som informell mentor åt lärare vid institutionen? Du får under workshopen möjlighet att ta del av andra erfarna lärares erfarenheter och tillsammans skapar vi en karta över de olika kompetenser som en universitetslärare behöver.

Målet är att tydliggöra det akademiska lärarskapet i relation till olika ämnen, och titta på likheter och skillnader mellan ämnen. När workshopen är slut kommer vi att tillsammans ha skapat en struktur, ett slags kriterier för pedagogisk skicklighet som kan användas både som bas för att stödja lärare i att utveckla olika kompetenser, och som ett underlag till att formulera vad man efterfrågar hos sökande vid utannonseringar av tjänster.

Framtidsverkstad

Baserat på era erfarenheter och högskolepedagogiska forskningsresultat kommer vi att arbeta i enlighet med formen för en "Framtidsverkstad" där deltagarna a) identifierar utmaningar man ställs inför som universitetslärare vid Stockholms universitet, och b) hur riktigt bra lärare arbetar för att hantera sådana utmaningar. Workshopen följer principen "brainstorm ─ kategorisering – värdering" för varje del.

Tid 17 oktober 2018: kl. 9-12
Plats/Hitta till Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, plan 5, rum 1503
Språk Svenska
Workshopledare Max Scheja & Klara Bolander Laksov
Förbered dig innan workshopen

Läs (minst) en av nedanstående artiklar för att kunna redogöra för dess innehåll i en mindre grupp:

Prosser, M., & Trigwell, K. (2014). Qualitative variation in approaches to university teaching and learning in large first-year classes. Higher Education, 67(6), 783-795

Nicol, D. J., & Macfarlane‐Dick, D. (2006). Formative assessment and self‐regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in higher education, 31(2), 199-218.

Vo, H. M., Zhu, C., & Diep, N. A. (2017). The effect of blended learning on student performance at course-level in higher education: A meta-analysis. Studies in Educational Evaluation, 53, 17-28.

McCormack, C., Kennelly, R., Gilchrist, J., Hancock, E., Islam, J., Northcote, M., & Thomson, K. (2017). From dream to reality: Sustaining a higher education community of practice beyond initial enthusiasm. In Communities of practice (pp. 599-622). Springer, Singapore.

 

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

 

Om CeUL

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

 

Anmälan

Du anmäler ditt intresse genom att mejla dina kontaktuppgifter till: CeUL@su.se
Gör din anmälan senast 30 september!