Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: forskarhandledare vid Stockholms universitet.

Workshopen fokuserar på vetenskapligt skrivande i allmänhet och skrivblockeringar i synnerhet. Inledningsvis blir det en genomgång av vad akademisk skrivkunnighet innebär. Vilka förväntningar kan jag som handledare ha gällande en doktorands skrivkompetens? Därefter redogörs för skrivblockering/skrivkramp, dess bakomliggande orsaker och vad som kan göras generellt för att skapa en god skrivmiljö. Vi presenterar också konkreta råd hur man som handledare kan agera när en doktorand har skrivkramp. Workshopen avslutas med en diskussion utifrån deltagarnas egna erfarenheter som forskarhandledare men också som vetenskapliga skribenter.

 

Dag 13 april 2018 : 9-12
Lokal/hitta till

Rum 2519, plan 5. Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54.

Workshopledare Sonja Entzenberg
Språk svenska
Referenslitteratur Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 13 april ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Anmälan till workshopen Vetenskapligt skrivande och skrivblockeringar.