Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Workshopen är del ett (av tre) i en kortare workshopserie om video i undervisning, men kan med fördel också ses som fristående.

Under workshopen kommer vi att jobba med:

  • Koncept, dramaturgi och manus
  • Animering med PowerPoint
  • Skärminspelning och videoredigering
  • Allmän diskussion kring videoproduktion för kurser
Tid 17 februari 2019: kl 9-12
Plats/Hitta till ALC-salen, Institutionen för språkdidaktik. Södra huset, Hus E. Plan 2, Rum nr E225.
Språk Svenska
Workshopledare Jonas Collin, mediepedagog och producent vid Institutionen för data- och systemvetenskap och CeUL.
Inför workshopen
  • Logga in på lärplattformen Athena och ta till dig workshopens webbresurser innan vi ses. Avsett en timme till detta.
  • Workshopen ges som Flipped Classroom och aktiviteterna bygger på att du har förberett dig. Läs mer om Flipped Classroom: [Länk till resurswebben]
  • Till workshopen finns webbresurser på Athena som du förväntas ta till dig innan vi ses. Publiceras senast två veckor innan workshopen.
Ta med till workshopen Ta med dig en dator med programvarorna Powerpoint och en testversion av Camtasia.

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2019 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshop Video i dina kurser 1

 

Tre workshopar om video i undervisningen

Du anmäler dig till var workshop för sig, på under respektive webbpresentation - se nedan.