Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Workshopen är del två (av tre) i en kortare workshopserie om video i undervisning, men kan med fördel också ses som fristående.

Under workshopen kommer vi att arbeta med:

  • Kamera, ljud, ljus och mobiltelefon
  • Coaching framför kameran
  • Allmän diskussion kring videoproduktion för kurser
  • Intervjuteknik
Tid 19 mars 2018 : kl 9-12
Plats/Hitta till Institutionen för data- och systemvetenskap, Borgarfjordsgatan 12 i Kista.
Språk Svenska
Workshopledare Jonas Collin, mediepedagog och producent vid Institutionen för data- och systemvetenskap och CeUL.
Inför workshopen Till workshopen finns webbresurser som du förväntas ta till dig innan vi ses. Information om dessa mejlas till dig i god innan workshopen.
Ta med till workshopen Ta med dig en mobiltelefon med videokamera.

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan till Video i dina kurser 2

 

 

Tre workshopar om video i undervisningen

Du anmäler dig till var workshop för sig, på under respektive webbpresentation - se nedan.