Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder workshoppar med ett stort varierat innehåll om undervisning och lärande. Vi vänder oss till universitetslärare vid Stockholms universitet. Här listas olika workshopar som vi antingen har gett eller ger just nu.

Svenska

Engelska

Planering av undervisning Planning for teaching
Interaktiva föreläsningar Interactive lectures
Kritiska vänner Critical friends
Utveckla din kursvärderingsstrategi Intercultural Issues for Teaching and Learning in Higher Education
Att arbeta med kritiskt tänkande i seminariet Inspiration on Seminar Formats
12 grepp att lyckas som lärare Flipped Classroom - How to flip your teaching
Digitala kursverktyg Write multiple choice questions for Team based learning (TBL)/Flipped classroom
Skapa video till dina kurser Team based learning - writing MCQs that promote learning
Progresson i studenters färdigheter och förmågor 12 steps to succed as a teacher
Att handleda med "flipped supervision" Utilizing digital resources to enhance teaching and learning
Att handleda uppsatser och examensarbeten

Inclusive and anti-oppressive pedagogy in higher education

Grupphandledning av examensarbeten  
Stötta dina studenters akademiska skrivande  
Formativ och summativ bedömning  
Examinera närvaro  
Drama som verktyg i din undervisning  
Akademisk bildning i praktiken  
Universal design - tillgänglig högre utbildning för högre genomströmning  

Utveckla din undervisning med Scalable Learning - del 1

 
Utveckla din undervisning med Scalable Learning - del 2  

Forskarhandledning

Supervision of research

Insikt och utsikt i handledande samtal The framework of reseach supervision

Vetenskapligt skrivande och skrivblockeringar – Vad kan jag göra som handledare?

 
Konflikthantering i forskarhandledning  
   

Video i dina kurser

 
Video i dina kurser 1. Koncept, animation och skärminspelning  
Video i dina kurser 2: Inspelningsteknik och coaching  
Video i dina kurser 3: Återkoppling på din film