Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder workshoppar med ett stort varierat innehåll om undervisning och lärande. Vi vänder oss till universitetslärare vid Stockholms universitet. Här listas olika workshopar som vi antingen har gett eller ger just nu.

KURSDESIGN/ COURSE DESIGN
Planering av undervisning
Planning for teaching and learning
Progression i studenters färdigheter och förmågor
Utveckla din kursvärderingsstrategi
Använd designmönster i Athena för pedagogisk kursutveckling
Återkoppling för lärande
Undervisa för en hållbar utveckling

 

UNDERVISNINGSFORMER/ TEACHING AND LEARNING
Deliberate Practice - transforming a course according to evidence-based principles
Drama som verktyg i din undervisning
Flipped classroom - How to flip your teaching
Insikt och utsikt i handledande samtal
Inspiration on Seminar Formats
Seminariet som undervisningsform
Interactive lectures
Interaktiva föreläsningar
Introduction to Team based learning (TBL)
Retorik i undervisningen
Vässa din presentationsteknik
12 grepp att lyckas som lärare
12 steps to succed as a teacher
Hjälp dina studenter knäcka ämneskoden
Att hantera utmanande situationer: utveckling av relationskompetens
Learning analytics to enhance student learning
Making the case for case-based teaching
Aktivitetsbaserat lärande i universitets nya ALC-salar
Activity-based learning in Active learning classrooms

 

IKT OCH LÄRANDE/ ICT DIGITAL LEARNING
Digitala kursverktyg
Utilizing digital resources to enhance teaching and learning

Universell design för lärande — tillgänglig undervisning för ökad genomströmning

Utveckla din undervisning med Scalable Learning - del 1
Utveckla din undervisning med Scalable Learning

 

INKLUDERANDE UNDERVISNING/ INCLUSIVE TEACHING
Inclusive and anti-oppressive pedagogy in higher education
Intercultural issues for teaching and learning in Higher Education
Flexibelt lärande — för en mer variationsrik och tillgänglig undervisning
Gender and Teaching in Higher Education

 

EXAMINATION OCH BEDÖMNING/ FORMS OF ASSESSMENT
Examination och kurskrav
Examinera närvaro
Formativ och summativ bedömning
Assessment of and for learning
An Introduction to Innovative Assessment in Higher Education

 

HANDLEDNING/ SUPERVISION
Att handleda med "flipped supervision"
Att handleda uppsatser och examensarbeten
Grupphandledning av examensarbeten

 

AKADEMISK LITERACITET/ ACADEMIC LITERACY
Stötta dina studenters akademiska skrivande

 

GENERISKA KOMPETENSER/ GENERIC SKILLS
Akademisk bildning i praktiken
Att arbeta med kritiskt tänkande i seminariet

 

FORSKARHANDLEDNING/ SUPERVISION OF RESEARCH
Forskarhandledningens ramar
Konflikthantering i forskarhandledning
The framework of research supervision
Vetenskapligt skrivande och skrivblockeringar – Vad kan jag göra som handledare?
The ethics of research supervision
Intercultural communication in research supervision

 

VIDEO I DINA KURSER
Video i dina kurser 1. Koncept, animation och skärminspelning
Video i dina kurser 2: Muntlig framställning och green screen
Video i dina kurser 3: Intervju och inspelningsteknik med mobiltelefon
Skapa videofilmer till dina kurser