Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Blivande eller redan verksamma universitetslärare.

Denna workshop syftar till att belysa hur retorikens grunder kan fungera som stöd och redskap för universitetslärares undervisning. Fokus kommer att ligga på lärarrollen och samspelet mellan lärare och studenter.

Under workshopen kommer vi att behandla ett antal modeller och verktyg med utgångspunkt i den klassiska retoriken och diskutera hur dessa kan användas som stöd för planering och genomförande av ett undervisningspass eller en hel kurs samt för reflektion kring lärarrollen och undervisningen. Diskussionerna tar utgångspunkt i workshopdeltagarnas egna ämnen och erfarenheter. 

 

Tid 20 november 2017 : 13-16
Plats Växthuset i Stockholms universitetsbibliotek
Språk Svenska
Workshop-ledare Vendela Blomström, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Referenslitteratur Anges senare

 

Workshopen den 20 november ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2017 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Om CeUL

Centrum för universitetslärarutbildning arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. CeUL stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan till workshop om retorik som verktyg för planering och genomförande av undervisning