Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare i de naturvetenskapliga ämnena.

Workshopen inleds med exempel på didaktiska modeller för undervisning i naturvetenskap och hur de används till att beskriva undervisningen. Därefter får du arbeta med ett moment i din undervisning som du skulle vilja utveckla, tillsammans med andra deltagare i workshopen.

Genom att ställa frågor om innehållets/momentets metodologiska bakgrund, begreppsrelationer och syfte och så vidare kan vi tillsammans börja klargöra vad det är du vill att studenterna ska förstå och varför. Vad är det för förståelse du också förutsätter att studenterna redan har? Vad är det för kunskaper du behandlar som en ”black-box”? 

Syftet är att du tillsammans med kollegor kan bearbeta ”varför” ett visst innehåll för att kunna utveckla en större medvetenhet om val. På så sätt kan du ge studenterna ett mer innehållsbaserat svar på hur din föreläsning utvecklar deras kunnande i ditt ämne. Analysen kan också innebära att du ser att du faktiskt gör en hel del bra saker i din undervisning, men bara behöver förtydliga vad du gör. Eller tvärt om, att det du ser som självklart egentligen behöver utvecklas mer. Efter workshopen kan du arbeta vidare med att formulera hur du i din undervisning erbjuder studenterna en  förståelse som de inte kan erhålla någon annanstans.
 

Tid 16 maj 2019 : kl 13—16
Plats Anges senare
Språk Svenska
Workshopledare Veronica Flodin,

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Referenslitteratur Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2019 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

WORKSHOPEN ÄR TYVÄRR INSTÄLLD. ÅTERKOMMER HT19