Studenter på rad, läsandes
Fotograf: Lena Katarina Johansson

 

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Workshoppen vänder sig till dig som är universitetslärare eller undervisande doktorand och vill utveckla dina kunskaper om akademiskt läsande.

Om workshoppen

Akademiskt läsande är en central men sällan diskuterad praktik inom högre utbildning och forskning. Medan akademiskt skrivande tillhör de färdigheter som studenter får träna på, ligger akademiskt läsande fortfarande dolt i begreppet ’studieteknik’ – något som kan kväsa både nyfikenhet och läslust. Den här workshoppen utforskar och utmanar etablerade föreställningar om det akademiska läsandet genom att bjuda in till ett textligt knytkalas, där texter från olika ämnen och genrer hjälper deltagarna att reflektera över hur de själva skapar förståelse i sin läsning. Vad förstår vi när vi konfronteras med en kontextlös och svårbegriplig text? Hur gör vi för att försöka förstå bättre? Vilka tekniker och strategier tillämpar vi egentligen i vårt akademiska läsande? Och: hur påverkas vår förståelse när vi får möjlighet att diskutera text med andra, det vill säga att läsa kollektivt?

Syftet med workshoppen är att, med utgångspunkt i erfarenhetsbaserat lärande (Kolb, 1984), bättre förstå hur lästekniker påverkar förståelsen, så att du bättre kan stödja dina studenter att utvecklas som läsare av akademiska texter.

Under denna workshop får du

  • Reflektera över dina egna lästekniker och förståelsestrategier  
  • Sätta ord på och strukturera dem
  • Dela med dig av dem
  • Ta del av andras lästekniker och förståelsestrategier  

 

Tid

28 mars kl 13—16
Plats Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54. Plan 5, Rum 2519
Språk Svenska
Workshopledare Kristina Jerner Widestedt, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för mediestudier och Magdalena Holdar, universitetslektor vid Institutionen för kultur och estetik
Förberedelser

Skicka en en kort ämnestypisk text som kan användas i workshoppen per mail till kristina.widestedt@ims.su.se och magdalena.holdar@arthistory.su.se

Texter på de nordiska språken och på engelska fungerar bra.

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område Reflekterande praktik

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att systematiskt utveckla det egna lärarskapet.

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

 

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

Anmälan till workshoppen Att läsa kreativt och kollektivt