Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för?

Workshoppen vänder sig till universitetslärare vid Stockholms universitet som vill utveckla digitala examinationer.

Om workshoppen

En examination kan genomföras på många olika sätt. Den kan vara skriftlig eller muntlig, individuell eller i grupp osv. Det vanligaste är att examinationen avslutar en kurs, men den kan även pågå kontinuerligt under kursens gång för att fortlöpande ge studenterna formativ återkoppling. Genom examinationen får du som lärare ett kvitto på om kursens läraktiviteter har varit tillräckliga för att kunna uppnå kursens mål.

Under den här workshoppen kommer vi fokusera på hur du som lärare kan examinera dina studenter med de digitala stödsystem som tillhandahålls av Stockholms universitet.

Under workshoppen får du:

  • en kort introduktion till universitetets nya digitala examinationsverktyg Inspera.
  • delta i olika läraktiviteter och få inblick i hur digitala examinationer kan genomföras på ett effektivt och hållbart sätt.
  • diskutera och reflektera över hur du kan utveckla dina digitala examinationer.
  • konkreta råd och tips kring hur du kan tänka när du omvandlar din salstentamen till en rättssäker och reliabel digital hemtentamen.
Tid 24 februari 2022:kl 9─12
Plats

E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom).

Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset! Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska
Workshopledare 

Stefan Karlsson, IKT-pedagog vid Centrum för Universitetslärarutbildning och Christine Storr Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 4. Examinator

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att anta ett professionellt förhållningssätt till examination och utvärdering.

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Workshoppen är tyvärr fullbokad, vi hänvisar istället till tillfället den 3 maj då workshoppen ges ytterligare en gång.