Fututistic school classroom with robots and desks. Foto: Mostphotos

Vem är workshoppen för?

Universitetslärare och studierektorer som vill lära sig mer om hur artificiell intelligens (AI) påverkar högreutbildning, och fördjupa sig i de fördelar och risker som är förknippade med AI.

Om workshoppen

Artificiell intelligens förändrar vårt sätt att leva och arbeta, och universitetsutbildningen är inget undantag. I den här workshoppen får du en omfattande förståelse för AI:s inverkan på universitetsutbildning, de fördelar och risker som är förknippade med dess användning. Workshopen kommer att ge dig en bild av AI och hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om dess roll i universitetsutbildningen.

Program:

  • Introduktion till AI och dess möjligheter
  • AI:s inverkan på universitetsutbildningen, fördelar och risker.
  • Exempel på användande av AI inom universitetsutbildning
  • Praktiska demonstrationer och praktiska övningar
  • Var du kan läsa mer om AI och dess inverkan på universitetsutbildning

Efter workshoppen kommer du att ha ett välinformerat perspektiv på AI:s inverkan på universitetsutbildningen och kunna fatta välgrundade beslut om dess roll i din undervisningspraxis och i universitetsutbildning som helhet.

Den här texten genererades till stor del med hjälp av ChatGPT. Översatt från engelska.

 

Tid 5 maj 2023 kl 9—12
Plats Institutionen för Pedagogik och didaktik, Frescativägen 54. Plan 5, sal 2503
Språk Svenska
Workshopledare  Andreas Jemstedt, PhD vid Psykologiska institutionen för pedagogik och Centrum för universitetsärarutbildning
Förberedelser

Registrera ett konto på: https://chat.openai.com/chat

Ta med egen dator

Ta med en examination från en egn eller en kollegas kurs att arbeta med under workshoppen

Litteratur

Rose, R. ChatGPT in Higher Education. Pressbooks

Mollick, E. R., & Mollick, L. (2022). New Modes of Learning Enabled by AI Chatbots: Three Methods and Assignments (SSRN Scholarly Paper No. 4300783).

Transformer, G. G. P., Thunström, A. O., & Steingrimsson, S. (2022). Can GPT-3 write an academic paper on itself, with minimal human input?

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 4. Examinator och område 5. kursdesigner

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att anta ett professionellt förhållningssätt till cursdesign samt examination och utvärdering.

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

Anmäl dig här till workshoppen Förstå AI och dess inverkan på universitetsutbildning