Händer skriver på tangentbord. Bild: Pixabay

Välkommen till en skräddarsydd workshop om utveckling av språkundervisning i högre utbildning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för?

Du undervisar i språk vid universitetet och vill utveckla din undervisning genom att tillsammans med kollegor ta ett nytt grepp kring språkundervisningens kärnområden. Nu vill du veta mer om hur undervisningsaktiviteter kan stödja studenter att utveckla sina skriftliga färdigheter i ljuset av förväntade lärandemål. Workshoppen vänder sig till både nya och erfarna universitetslärare.

Om workshoppen

Baserat på Paul Nations Four Strands-modell undersöker vi hur undervisning i skrivande och olika typer av skrivuppgifter kan ge studenter stora möjligheter att utveckla sina skriftliga färdigheter. När vi gör det tar vi också hänsyn till de viktiga frågorna om mikrofärdigheter (till exempel grafem och ortografiska mönster på det aktuella språket) och makrofärdigheter (såsom retoriska former och diskurser). Vi diskuterar funktionerna för återkoppling på skrivandet och utforskar olika sätt på vilka korrigerande och andra typer av återkoppling kan användas för att främja kompetensutveckling.

Under workshopen undersöker vi också aktiviteter som syftar till att utveckla skrivfärdigheter i språkkurser på universitetsnivå, och vi kommer att testa några skrivaktiviteter för att utveckla skrivflytande, till exempel snabbskrivning, och vi undersöker möjligheterna till språkinlärning i korrigerande återkoppling.

 

Tid

26 maj 2023, kl 9—12
Plats Online via Zoom
Workshopledare Tore Nilsson, Institutionen för ämnesdidaktik
Språk Svenska
Förberedelser Innan workshoppen ber vi dig att:

Vänligen ta med till workshoppen: relevanta kursplaner, studiehandledningar och litteraturlistor. 

Eight dimensions of Academic Teachership

 

Här utvecklar du område fem i ett akademiskt lärarskap.

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Boka plats på workshoppen Ge skrivutvecklingen ett lyft i din språkundervisning

 

 

Fler workshoppar om språkundervisning vid SU

Workshoppen är en av fem som tillsammans utgör kursen Introduktion till språkundervisning. Delta i alla fem och du har genomfört kursen, eller delta i endast en eller ett par av dem som du tycker verkar intressant. De fungerar alla som fristående evenemang. Samtliga workshoppar är öppna för alla språklärare vid SU och andra lärosäten oavsett undervisningserfarenhet.