Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Om workshopen

I den här workshopen arbetar vi med konkreta verktyg som berör hela din lärargestalt. Genom praktiska övningar, rollspeloch reflektion tränas och medvetandegörs olika typer av kommunikation och uttryck i relation till rum och deltagare. Verktygen hämtas från kommunikationsteori, dramapedagogik, dynamisk pedagogik, teaterträning och relationell teori.

Efter workshopen har du en förståelse för hur din kropp, röst och uttryck påverkar och relaterar till studenterna. Du har också verktyg för att utforma ett eget träningsprogram för fortsatt utveckling samt övningar att använda i egen undervisning.

Tid  
Plats

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Stallet, Frescati backe 19F. Sal 220 och 320

Workshopen hålls i en stor sal och med ett mindre antal personer. Observera att Workshopen enbart hålls om rådande riktlinjer kring smittspridning tillåter att den genomförs i fysisk form. I annat fall ställs den in och återkommer vid senare tillfälle.

Språk Svenska
Workshopledare  Sofia Cedervall, Fil. dr. i drama och adjunkt i estetiska lärprocesser, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Förberedelser

Ta med två korta inspelningar av din röst när du:

 a) läser en text, t.ex. en dikt, som du tycker om,

 b) berättar fritt om ett intresse du har. 

Inspelningarna är främst till för dig själv och ska inte spelas upp för hela gruppen.


Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

 

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Anmälan

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Anmälan stängd till workshopen Ledarskap och scenisk beredskap i lärarrollen

Observera att Workshopen enbart hålls om samhällsläget tillåter att den genomförs i fysisk form. I annat fall ställs den in och återkommer vid senare tillfälle.