Lena Geijer med boken 12 Pedagogiska principer

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Den här workshoppen vänder sig till

Du är universitetslärare vid Stockholms universitet. Du är antingen ny som seminarieledare och doktorand eller har många undervisningstimmar bakom dig och letar nu nya impulser och insikter om kommunikationen med studenter, om lärprocesser och undervisning online.

Om workshoppen

Här får du möjlighet att pröva pedagogiska principer i praktiken och även några grepp om hur du lyckas som seminarielärare — förankrat i forskning om lärarens betydelse för lärandet bland annat i digitala sammanhang.

Med workshoppen vill vi stimulera till eftertanke kring tre övergripande pedagogiska principer:

  1. Ta position: leda, visa känslor professionellt, formulera krav, trygghet och tillit
  2. Kommunicera om relationer: kroppsspråk, färdigheter som behövs, retorik, inflytande
  3. Stimulera lärprocesser: experten, tänka förenklat och komplext, situationsanpassa lyssnandet

Dessa tre principer, som involverar olika och komplementära sätt att förhålla sig till den egna undervisningspraktiken, beskrivs och synliggörs under workshoppen.

Tid

13 oktober 2021, kl 13—16
Plats

E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom).

Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset! Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska
Workshopledare

Lena Geijer, Institutionen för pedagogik och didaktik och Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik

Förberedelser

 

Skriv ner 3 - 4 nyckelord som påminner dig om när du misslyckades respektive lyckades med en instruktion eller undervisningssituation!

Gå sedan in på Linoit via den här länken

Använd där en post-it lapp och bidra med några keywords som påminner dig om två situationer:
Situation 1: Ett lyckat inslag i din undervisning
Situation 2: Ett mindre lyckat inslag i din undervisning.

Läsning

Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning. John Hattie. Routledge, 2012 (13 sidor)

Hattie, J. & Yates, G. (2014). Hur vi lär. Synligt lärande och vetenskapen om våra lärprocesser. Stockholm: Natur och Kultur (sammanfattas i länken ovan) Finns att låna via SUB

Kreber, C. (2002) Teaching Excellence, Teaching Expertise, and the Scholarship of Teaching. Innovative Higher Education, Vol. 27, No. 1, Fall 2002  

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 1. Ämnesexpert och guide

Du får i workshoppen möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter i att omsätta ämneskunskaper i undervisningspraktik.

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshoppen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshoppen Pedagogiska principer i praktiken

 

Referenser

Maltén (1998) Kommunikation och konflikthantering. Lund studentlitteratur,
Svenningsson & Alvesson (2016) Ledarskap. Sthlm.: Liber.
Hattie & Yates (2014, s. 331) (2014, s. 191) (2014, s. 46 ff) (2014, s. 331) (2014, s. 46 ff)
Segrell (2015) Retorik för lärare. Konsten att välja språk konstruktivt. Lund: Retorikförlaget (s 43)
Hammar Chiriac, E. & Hempel, A. (2010) Handbok för grupparbete. Att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. Lund: Studentlitteratur (s 122;139)
Hattie & Yates (2014, s. 349-351) Hur vi lära/Visible learning. Sthlm: Natur & Kultur
Svenningsson & Alvesson (2016) Ledarskap. Sthlm.: Liber
Geijer, L. & Scheja, M. (2021) Pedagogiska principer i praktiken –beprövade undervisningsgrepp i det praktiska lärarskapet. Sthlm: Liber.