Studenter i engagerad diskussion.
Foto: Lena Katarina Johansson

 

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: universitetslärare

Om workshopen

Workshopen klargör vilka kompetenser som seminariet som undervisningsform passar särskilt bra för att utveckla, såväl i relation till akademiska lärandemål som ifråga om s k generella kompetenser efterfrågade i högskoleförordningen. Vi sätter fokus på hur du som seminarieledare kan organisera och leda för att främja studenternas lärande.

Workshopen avslutas med exempel på ett flertal olika seminarieformer som du får tillfälle att ta ställning till i relation till din egen undervisningspraktik.

Tid 21 september 2023 kl 9-12
Plats Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54. Rum 1503, våning 5
Språk Svenska
Workshop-ledare Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare vid Institutionen för ämnesdidaktik
Referenslitteratur

Jons, Lotta (2015). Råd för lyckade seminarier. I: Jons, Lotta (red). Seminariet i högre utbildning. Erfareneheter och reflektioner. Studentlitteratur.

Akademiskt lärarskap i åtta dimensioner

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 5. Kursutvecklare

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att skapa och utveckla kurser och undervisningsformer

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

 

Anmälan

Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till Workshoppen Seminariet som undervisningsform