Open book in library

Välkommen till en skräddarsydd workshop om utveckling av språkundervisning i högre utbildning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för?

Du undervisar i språk vid universitetet och vill utveckla din undervisning genom att tillsammans med kollegor ta ett nytt grepp kring språkundervisningens kärnområden. Workshoppen vänder sig till både nya och erfarna universitetslärare.

Om workshoppen

I workshoppen sätter vi fokus på de receptiva färdigheterna att läsa och lyssna, och vad Nations begrepp om meningsfokuserad input, språkfokuserad inlärning och flytande utveckling tillför den lärarstyrda och annan läsning och lyssnande som språkstudenter gör på målspråket. Vi diskuterar intensiv och omfattande läsning och förhållandet mellan läsning och hörförståelse å ena sidan och ordförrådskunskap å andra sidan.

Under workshoppen arbetar vi med sätt att utveckla läsflytande och strategier för hörförståelse, samt överväga skillnader mellan undervisningen och testandet av läsning och lyssnande. Vi kommer att pröva på några aktiva lärandeaktiviteter som dictogloss och cloze som vi kan anpassa för att uppnå olika resultat, och överväga vikten av mikro- och makrofärdigheter. Du får också möjlighet att konstruera en inlärningsaktivitet för lyssnande och/eller läsutveckling på det målspråk du väljer.

 

Tid

10 mars 2023, kl 9—12
Plats Online via Zoom
Workshopledare Una Cunningham, Professor of English language education at the Department of Teaching and Learning
Språk Svenska
Förberedelser Innan workshoppen ber vi dig att:

Vänligen ta med dig till workshoppen: relevanta kursplaner, studiehandledningar och litteraturlistor. 

Här utvecklar du område fem i ett akademiskt lärarskap.

5. Kursutvecklare

Bidrar till att skapa och utveckla kurser genom att till exempel:

  • Designa läraktiviteter och examination i relation till kursens lärandemål
  • Kontinuerligt utvärdera och utveckla kurser och program
  • Identifiera områden att utveckla i kurser och program

Läs mer det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

Boka plats på workshoppen Skapa effektiva läraktiviteter för läs- och hörförståelse

 

Fler workshoppar om språkundervisning vid SU

Workshoppen är en av fem som tillsammans utgör kursen Introduktion till språkundervisning. Delta i alla fem och du har genomfört kursen, eller delta i endast en eller ett par av dem som du tycker verkar intressant. De fungerar alla som fristående evenemang. Samtliga workshoppar är öppna för alla språklärare vid SU och andra lärosäten oavsett undervisningserfarenhet.