Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om omvänt klassrum med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL)

Vem är workshoppen för?

Du är universitetslärare och önskar utveckla din undervisning genom att implementera en studentaktiverande pedagogisk metod i dina kurser.

Om workshoppen

Det omvända klassrummet (även kallat “flipped classroom”) har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren. En populär uppfattning är att den traditionella föreläsningen i föreläsningssal ersätts av en inspelad föreläsning. Men det bör inte stanna där. Pedagogiken bakom omvänt klassrum bygger på teorier om aktivt lärande, där formativa uppgifter inför undervisningen är centrala inslag.

Workshoppens upplägg

Teori och evidens om flipped classroom.

Förevisning av exempel med deltagande av gruppen

 • Förinspelade föreläsningar och lektioner med experiment.
 • Förinspelade föreläsningar med quizz och lektioner med studentfrågor/övningar.

Vilka verktyg kan du använda? Vilka verktyg är bra?

 • För videoinspelning.
 • För videoredigering.
 • För textning.
 • För att skapa quizz

Draknästet

 • Deltagarna funderar på en egen undervisningsidé.
 • Presentation av idéer och feedback.

 

Tid 29 september 2023 kl 9—12
Plats Workshoppen är inställd
Språk Svenska
Workshopledare  Hugues Engel, Romanska och klassiska institutionen och Adam Jacobsson, Nationalekonomiska institutionen
Förberedelser Förberedelser:
 • Bekanta dig med workshoppens referenslitteratur.
 • Fundera på en föreläsning du skulle kunna utforma med hjälp av “flipped classroom”.
 • Se till att du har med dig en bärbar dator, en smartphone eller surfplatta med internetuppkoppling.
Referenslitteratur
 • Engel, Hugues (2018). ”Omvänt klassrum i fransk fonetik”. I Stefan Hrastinski (red.), Digitalisering av högre utbildning (s. 137–142). Studentlitteratur. (Kapitlet kommer att skickas till dig cirka en vecka före workshoppen.)
 • Pedagogeeksavsnitt om omvänt klassrum

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 5. Kursutvecklare

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att skapa och utveckla kurser och
undervisningsformer

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Workshoppen är inställd