Utbildning

Alla kan utveckla sin undervisning

Grupp personer arbetar med gemensam studieuppgift. Foto: SU

Kompetensutvecklande kurser för dig som undervisar vid Stockholms universitet och som vill utveckla dig som lärare, oavsett tidigare erfarenhet. Dina erfarenheter från undervisning i det egna ämnet är centrala i alla kurser och aktiviteter. Här träffar du lärare både från egna ämnet och från helt andra ämnen. Många brottas med samma frågor som du. Du får idéer och inspiration från olika håll och det du lär dig kommer du ha direkt nytta av i din undervisning. Kurserna ska vara en naturlig del i din kontinuerliga professionella utveckling.

 

Workshoppar om undervisning och lärande

Universitetslärare deltar i workshop

Välj mellan workshoppar som lär dig att använda aktuella pedagogiska undervisningsmetoder, ger dig en bättre insyn i studenters lärprocesser, att jobba med inkluderande undervisning eller att pröva nya bedömningsformer med mera.

Fördjupa din kompetens och diskutera med kollegor

Två personer i möte vid bord. Foto: Klara Bolander Laksov/SU

Högskolepedagogiska temadagar är en dag då vi speciellt uppmärksammar ett ämne som är relevant för utveckling av undervisning i högre utbildning. En temadag kan fungera som en bra diskussionöppnare för frågor inom lärarkollegiet eller något du tar med dig till din egen kompetensutveckling.

Lär mer om digitala verktyg i undervisningen

Studenter framför digital skärm. Foto: Pixabay

IKT-pedagogiska teamet erbjuder fortbildning online i form av en timme långa laborativa workshoppar som vi kallar för virtuella verkstäder. Här är fokus på hur du utvecklar undervisning och examination med stöd av digitala verktyg.

Var med i nätverk om pedagogisk fråga som intresserar dig

Nätverk som fokucerar på olika specifika högskolepedagogiska frågor för dig som i kollegial samverkan vill lära mer om undervisning och lärande. Nätverken skapar  möjlighet till dialog, dela erfarenheter och högskolepedagogisk forskning inom och mellan universitetets institutioner samt lärare emellan.

Kontakt

Kontakt med CeUL-kansliet om våra utbildningsevenemang, rådgivning med mera.

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson: Tfn 08-16 4093

Clara Fagerlind: Tfn 08-16 3165

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om att läsa en kurs vid CeUL.

Glad universitetslärare framför datorskärm. Foto: Annika Forslund

Just nu ger vi de flesta av våra kurser och workshoppar online!

Vårt utbildningsteam

Kursledare vid Centrum för universitetslärarutbildning

Vi jobbar med att utveckla och koordinera kurser, workshoppar och andra event för universitetets lärare, detta med ett genuint intresse för undervisning och lärande.