Institutionen för Molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för Molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Välkommen till institutionen för Molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Institutionen för Molekylär Biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver internationellt erkänd forskning och undervisning i Infektion- och immunobiologi, Integrativ biologi och Molekylär cellbiologi. MBW förenar mer än 30 oberoende forskargrupper som strävar mot det gemensamma målet att söka svar på fundamentala biologiska problem på molekylär nivå. Kort sagt, vi studerar funktionen hos gener och celler i vävnader och organismer som försöker lösa livets mysterier.

Institutionen är beläget i Arrheniuslaboratorierna, vid norra delen av Frescatiområdet, Stockholms universitet.

Tveka inte att kontakta gruppledare direkt om du önskar mer information eller är intresserad av en examensarbete (Examensarbete), forskarutbildning (Ph.D.) eller postdoktorala utbildning.

Läs mer om varje enskild forskargrupp och dess forskning här (på engelska).

 

 

Imaging facilities
SWEDBO

Swedish Developmental Biology Organization

CRPR

Centre for Radiation Protection Research

Grund- och masterutbildning

All grundutbildning  och masterprogram organiseras och administreras av Biologisk grundutbildning (BIG). På BIGs webbsida kan du finna information om programmen och hur du ansöker. Studievägledare på BIG är Birgitta Åkerman, birgitta.akerman@su.se, telefon 08-16 4070.

Webbmail

Webbmail