Universitetsförvaltning

Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen består av tio avdelningar och Rektors kansli. Rektors kansli har tre sekretariat. Förvaltningens uppgift är att ge administrativt stöd och service till organisationen så att universitetet på bästa sätt kan bedriva utbildning, forskning och samverkan.

Kontaktuppgifter i personalkatalogen