Diskriminering studenter handläggningsordning Svefler 2019 (institutionen) (88 Kb)