Östersjöcentrum

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennier. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra denna betydelsefulla verksamhet. Hos oss samarbetar forskare och kommunikatörer för att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem.

Vetenskap

Vill du studera vid Stockholms universitet? Här kan du läsa om ansökan och annat du behöver veta inför dina studier.

rad 1 huvudkolumn test vetenskap

 

Kommunikation

Stockholms universitets Östersjöcentrum ska synliggöra universitetets framstående Östersjöverksamhet, syntetisera forskningens resultat och förmedla användbar kunskap till såväl beslutsfattare som intresserad allmänhet.

Genom att driva flera hemsidor, producera en tidskrift, årliga tillståndsrapporter, samt kommunicera i youtube, twitter och på facebook, når vi de flesta som arbetar med havsforskning och östersjöfrågor. Dessutom arrangerar vi möten och konferenser om aktuella frågor för att skapa olika typer av mötesplatser.

testbildtext 1

 

Infrastruktur

Väl fungerande infrastruktur är ett krav för att forskningen ska gå framåt och miljöövervakning ska fortgå i havsområdet. Östersjöcentrum erbjuder fältstationen Askölaboratoriet med laboratorier, fartyg och båtar, har tillgång till ett stort utsjöfartyg och äger sedan ett 2009 även en forskningshylla för sillgrisslor.

DEMO workshop on fisheries management
DEMO workshop on fisheries management

 

 

 

sillgrisslor