Fake news. Foto: Ivelin Radkov Mostphotos
Foto: Ivelin Radkov Mostphotos


– Många nyheter i medierna i dag handlar om olika aspekter av hälsa och som vetenskaplig institution inom det området känner vi ett ansvar för att öka kunskapen om hur man kan bedöma allt som skrivs och delas på nätet och motverka olika hälsomyter. Vi vill stötta studenterna i att reflektera kring vad som är fakta och vad som är åsikter, säger Ylva Almquist, studierektor vid Institutionen för folkhälsovetenskap.
Tankarna på en kurs som behandlar faktaresistens började gro under hösten, berättar hon, när institutionen diskuterade hur de kunde arbeta med Agenda 2030 och bidra till en hållbar samhällsutveckling utifrån ett folkhälsoperspektiv.
– Ett exempel på ett ämne som vi ofta stöter på är olika alkoholmyter: Ibland är ett glas vin om dagen bra för hälsan, ibland kan det förkorta livet, beroende på vilken forskning som åberopats. Vi har flera forskare inom området som ofta för dessa diskussioner i vetenskapliga sammanhang, men där diskussionen inte når ut till den breda allmänheten. Även om det kan bli ett kort nyhetsinslag ibland så är det bara en droppe i havet. Med en kurs kan vi ta ett bredare grepp om frågorna och gå mer på djupet, säger Ylva Almquist.

Kursen är på distans

Kursen ”Faktaresistens, fake news, sociala medier och hälsa” kommer att gå på halvfart under juni, juli och augusti, den är helt nätbaserad och kan läsas på distans. I kurslitteraturen ingår bland annat Åsa Wikforss bok Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender (Fri Tanke Förlag) och Fejk, filter och faktaresistens: hotar sociala medier demokratin? utgiven av Institutet för mediestudier. Till sin hjälp har studenterna inspelade föreläsningar och samtal med forskare där kurslitteraturen diskuteras.
– Kursen kommer att ge en historisk bakgrund till vad faktaresistens är och gå igenom olika begrepp och teorier om hur motstånd mot kunskap skapas hos människor. Vi kommer också att ta upp vilken roll som sociala medier kan spela för spridningen av fake news, men också vad som går att göra för att motverka detta, säger Peter Larm, studierektor för forskarutbildningen och kursansvarig.
Han har redan märkt av ett stort intresse för kursen genom de mejl och telefonsamtal han har fått.
– Det här är något som berör människor och som ligger mycket i tiden just nu. Och det är därför vi har den här kursen. Vi som arbetar inom folkhälsovetenskap kan spela en aktiv roll i att sprida kunskap om hur forskning fungerar och hur nyheter om hälsa kan bemötas.

Läs mer om kursen: https://www.su.se/publichealth/utbildning/studentkalender/faktaresistens-fake-news-sociala-medier-och-h%C3%A4lsa-1.482915

Kursbeskrivning: https://www.su.se/sok-kurser-och-program/ph27g0-1.482516?semester=ST20&eventcode=71041