Ceremonin är framflyttad till 6 november

Nyexaminerade på scenen i Aula Magna
Foto: Ingmarie Andersson

För närvarande ställer Stockholms universitet in alla större evenemang och sammankomster med fler än 50 deltagare mot bakgrund av regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För att minska risken för smittspridning har universitetsledningen beslutat att skjuta upp högtiden den 29 maj till fredag 6 november. En inbjudan med en anmälningslänk kommer att skickas till berörda i oktober.

Vi förstår att denna förändring kan ställa till besvär för dig som planerat att delta vid högtiden, men vi ber om ditt tålamod och förståelse.

Läs mer om universitetets information till studenter och medarbetare om coronaviruset:
su.se/corona

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig:
magisterpromotion@su.se

Om Magisterpromotionen

Magisterpromotionen är, till skillnad från doktorspromotionen, en relativt ny högtid vid Stockholms universitet. Den första ägde rum 1997. Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere, som betyder föra fram, skjuta fram, men här i överförd bemärkelse närmast befordra.

Ceremonin inleds med en fanborg. Rektor håller ett välkomsttal varefter ceremonin fortsätter med omväxlande underhållning och tal till de nyexaminerade. De medverkande får komma upp på scenen fakultetsvis, i grupper, för att ta emot ett diplom av promotor, som är utsedd av respektive fakultet.

Akten, att stiga upp på ena sidan av scenen och, efter att ha tagit emot diplomet som tecken på den nya värdigheten, gå ner igen på den andra sidan, symboliserade förr att man nu kunde gå vidare i livet, med egen rätt att undervisa. Idag är det ingen formell ceremoni, eftersom det formella examensbeviset skickas på annat sätt, utan istället är det ett pampigt tillfälle att fira sin examen vid Stockholms universitet. 

Ceremonin äger rum i Aula Magnas magnifika hörsal och avslutas med mingel och musik i Galleriet och i Foajén.

Ceremonin direktsänds här och på su.se/play. Filmen finns tillgänglig på båda ställena snart efteråt.