Mottagare av diplom står vid scenkanten och jublar
Foto: Eva Dalin

Om Magisterpromotionen

Magisterpromotionen är, till skillnad från doktorspromotionen, en relativt ny högtid vid Stockholms universitet. Den första ägde rum 1997. Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere, som betyder föra fram, skjuta fram, men här i överförd bemärkelse närmast befordra.

Ceremonin inleddes med en fanborg. Prorektor Clas Hättestrand höll ett välkomsttal varefter ceremonin fortsatte med omväxlande underhållning och tal till de nyexaminerade. De medverkande fick komma upp på scenen fakultetsvis, i grupper, för att ta emot ett diplom av promotor, som är utsedd av respektive fakultet.

Akten, att stiga upp på ena sidan av scenen och, efter att ha tagit emot diplomet som tecken på den nya värdigheten, gå ner igen på den andra sidan, symboliserade förr att man nu kunde gå vidare i livet, med egen rätt att undervisa. Idag är det ingen formell ceremoni, eftersom det formella examensbeviset skickas på annat sätt, utan istället är det ett pampigt tillfälle att fira sin examen vid Stockholms universitet. 

Ceremonin ägde rum i Aula Magnas magnifika hörsal och avslutades med mingel och musik i Galleriet och i Foajén.

Ceremonin direktsändes på su.se/play och filmen ligger kvar på samma sida.