När: 2-3 oktober 9.00-15.30
Var: Öppet förmiddagsprogram i Aula Magna (1200 platser). Bokningsbart eftermiddagsprogram för gymnasieklasser på utvalda institutioner och centra runtom på campus Frescati. Mer information finns på su.se/forskardagarna

Schema Forskardagarna 2018 (1277 Kb)

FÖRMIDDAGSPROGRAM AULA MAGNA:

   2 oktober 3 oktober
     
9.00-10.00

INSPIRATIONSSTART:
Carolin Solskär

Vi kan göra världen bättre

Carolin Solskär är entreprenör, sjöman, systemvetare och initiativtagare till manifestationer för #metoo i 14 svenska städer. Hon pratar om att få saker att hända, om att våga satsa på sina drömmar och om hur vi kan göra världen bättre genom innovation. Läs mer

********************

HAT OCH HOT PÅ NÄTET

Var går egentligen gränsen för vad jag får säga och göra på sociala medier? Är det okej att försvara sig genom att skicka ett likadant hot tillbaka? Och vad händer när vännerna går in till någons försvar? Tar det slut då? Eller blir det bara värre? Läs mer
Mårten Schultz, professor i juridik och Kim Ringmar Sylwander, doktorand vid Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap.

INSPIRATIONSSTART:
Milad Mohammadi

Se visionen om dig själv

Milad Mohammadi är jurist, statsvetare och inspiratör och drivs av viljan att förändra samhället och att kämpa mot diskriminering. Han pratar om vad som krävs för att du ska nå dina mål. Vem vill du vara som person? Vad har du för drivkrafter? Vad vill du uppnå? Läs mer

*******************

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

2018 fyller FN:s deklaration för mänskliga rättigheter 70 år. Men hur ser det egentligen ut för mänskliga rättigheter i världen i dag? Har deklarationen någon betydelse? Och vilka var de nytänkande personer som stod bakom den? Läs mer
Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt och Rebecca Adami, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik.

10.15-11.00

KLIMATUTMANINGAR: VATTNET

Sommarens torka har visat hur skör vår tillgång till vatten är. Och hur mycket vi påverkas när vattnet plötsligt tryter. Om våra vattenresurser i en tid av stora förändringar.
Georgia (Gia) Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser och Line Gordon, chef för Stockholm Resilience Centre.

KLIMATUTMANINGAR: ANSVARET

Vem har egentligen ansvaret för klimatet? Var finns de internationella muskler som krävs för att något ska förändras? Och hur stort ansvar har medierna för bilden av klimatet? Läs mer
Anna Roosvall, professor i medievetenskap och Victor Galaz, docent i statsvetenskap vid Stockholm Resilience Centre.

11.15-12.00

HUR MÅR DEMOKRATIN?

Är demokratin i kris? I så fall på vilket sätt? Tar vi demokrati alldeles för mycket för given? Och vad säger valet 2018 om läget för demokratin i dag? Bryr sig människor om politik? Läs mer
Tommy Möller, professor i statsvetenskap och Adrienne Sörbom, docent i sociologi.

PHYSICS AND PHILOSOPHY

(IN ENGLISH!)

What is the universe made of? How did it start? Many theories can be confirmed by experiments. String theory cannot at this point. How do we trust a theory that can’t be observed to be correct? Read more
Sara Strandberg, experimental particle physicist at at the ATLAS-experiment at CERN and Richard Dawid, professor of philosophy of science and physics

12.00-13.00 Paus Paus

 

BOKNINGSBART EFTERMIDDAGSPROGRAM PÅ FRESCATI:

Från klockan 13.00 finns möjlighet till bokning av besök för klasser på utvalda institutioner och centra på Stockholms universitet.

Se separat artikel för mer information och länk till bokning

OBS! Information om att studera vid Stockholms universitet och Fysikshow ingår i år i det bokningsbara programmet.

13.00-14.00 Besök 1 Besök 1
14.30-15.30 Besök 2 Besök 2

 

Gratis och öppet för alla

Forskardagarna är gratis och öppet för alla, men riktar sig framför allt till dig som gymnasieelev eller lärare på gymnasienivå. Alla föreläsningar samtal och aktiviteter är populärvetenskapligt inriktade och handlar förutom om aktuell forskning också om varför forskning är viktigt och om vad Stockholms universitet kan erbjuda blivande studenter.

Har du frågor? Kontakta oss på forskardagarna@su.se