Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla andra former som har prövats genom tiderna. ~ Winston Churchill (Wikiquote)

demokratiʹ (grekiska dēmokratiʹa ’folkvälde’, av demo- och efterleden -kratiʹa ’-välde’ (Nationalenyclopedin)

Adrienne Sörbom, docent i sociologi
Tommy Möller, professor i statsvetenskap

—På ett sätt står det bra till med demokratin, eftersom det finns anledning att tro att människor bryr sig mer än tidigare. Men det sker inte alltid inom ramen för ett politiskt parti, säger Adrienne Sörbom.

—Är det så att den unga generationen, ni som kommer på Forskardagarna, tar demokratin för given? Vad tänker ni om att påverka samhället? Hur förändrar man på riktigt och på lång sikt? säger Tommy Möller.

Engagemanget mer personligt

Enligt Adrienne ser det politiska engagemanget i Sverige annorlunda ut i dag än det gjorde tidigare. För att vara med och påverka framtiden gick man då via de politiska partierna eller intresseorganisationer. I dag är engagemanget mer personligt och utspritt. Det gör att många organisationer för olika frågor, som var stora tidigare, idag har blivit svagare och inte kan påverka på samma sätt.
—Jag tror att fler människor än tidigare vill vara med och ta ett ansvar för hur vi lever tillsammans. Men det är svårt för individer att faktiskt hitta den sorts deltagande som passar dem och som betyder något på lång sikt, säger Adrienne Sörbom.

Grus i maskineriet

Engagemanget utanför de etablerade organisationerna gör också det politiska landskapet mer oförutsägbart och svårt att hantera för det inarbetade politiska systemet.
—Det blir grus i maskineriet när många ifrågasätter det sätt som vi brukar hanterar konflikter i vårt demokratiska system, säger Adrienne Sörbom. 

En ny sorts demokrati

Tommy Möller beskriver det som att det finns två sorters demokrati, en konstitutionell, liberal demokrati som bygger på maktdelning och ett stort inslag av medborgerliga rättigheter,  och en ny mer populistisk demokrati där folkets vilja ska få fullt genomslag.
—Demokrati bygger på idén om politiska jämlikhet, att vi alla har varsin röst när det är val. Det är alla demokrater överens om. Men för en liberal demokrat handlar det inte bara om att majoritetens vilja ska få genomslag utan också om att respektera och skydda minoriteternas rättigheter. Man kan se att när demokratiska samhällen lägger större tonvikt vid folkviljans genomslag och majoritetsstyre så riskerar en del medborgerliga fri- och rättigheter att komma i kläm. Pressfriheten är ofta det första som ifrågasätts, säger Tommy Möller.

Är partierna i kris?

Sommaren 2018 kom Tommy Möllers senaste bok om svensk politik ut "Efter guldåldern - Om partiernas förändring och vad den betyder för demokratin". Den handlar om det som brukar kallas "partiernas kris", om hur de svenska partierna har förändrats och tappat väljare. Väljarna blir rörligare, men det blir också partierna.
—Är de framför allt intresserade av att vinna röster för att nå maktpositioner eller drivs de fortfarande av ideologiska motiv? Hur påverkar det demokratin? frågar sig Tommy Möller.

Om föreläsarna:

Adrienne Sörbom forskar om politiskt engagemang, hur det har ändrats över tid och om Sverige som politiskt landskap. Hon har skrivit boken "När vardagen blir politik", en bok om hur människors syn på politiken och dess möjligheter har förändrats. Boken bygger på samtal med tre generationer män och kvinnor om deras syn på samhälle, politik och demokrati. Allt färre väljer idag att aktivera sig i partier och organisationer. Men parallellt har nya former av vardagligt engagemang vuxit fram, och allt fler har åsikter om hur samhället borde se ut. Läs mer om Adrienne Sörboms forskning                   

Tommy Möller är professor i statsvetenskap och sakkunnig i flera statliga utredningar om välfärdspolitik och demokrati. I sin forskning fokuserar han på det svenska partiväsendet, relationen mellan makthavare och folket och historiska analyser över svenska politiker. Han är också politisk kommentator i svensk media, politisk skribent och författare till flera böcker om svensk politik. Bland annat "Svensk politisk historia. Strid och samverkan under två hundra år" (2015) och "Efter guldåldern - Om partiernas förändring och vad den betyder för demokratin", som kom ut sommaren 2018. Läs mer om Tommy Möllers forskning.

Länkar demokrati:

Läs mer om vad demokrati innebär på Sveriges riksdags webbsida

Se en liten film om demokrati på UR – Så funkar Sverige

Vilket parti tycker som du? Tommy Möller har tillsammans med nyhetsbyrån TT och journalisten Christer Isaksson tagit fram en valkompass inför valet

Läs mer om Tommy Möllers arbetet med valkompassen