Stadgar för C F Liljevalch:s stipendiefond (24 Kb)