Göran Rossholm forskare litteraturvetenskap
 
Tidigare forskning

Semiotik, narrativ teori, tolkningsteori, analyser av enskilda litterära verk (fr.a. Strindberg), textfilologi.

Pågående forskning

Monografi om narrativ teori.

 

Kategorier

Litteraturteori, narrativ teori, litteratur och medier, editionsfilologi/textkritik