Tidigare forskning

Om skratt och humor i latinsk litteratur, särskilt i den romerska romanen (Petronius) och verssatiren (Horatius, Persius och Juvenalis); närläsningar med beaktande av både antika och moderna humorteorier, t.ex. M.Bachtins begrepp ”skrattkultur”. Avhandling Laughter and Derision in Petronius’ Satyrica, 2000; monografi The Function of Humour in Roman Verse Satire: Laughing and Lying, 2006.

Om de senaste decenniernas forskning kring Persius och Juvenalis – utgivare av antologin Oxford Readings in Persius and Juvenal, 2009.

Pågående forskning

Ett treårigt forskningsprojekt om den litterära utformningen av moral hos Caesar och Sallustius (VR). Undersökningen tar avstamp i en närläsning av Caesars Kommentarer (De bello Gallico resp. De bello civili) och Sallustius’ monografier (Catilina och Iugurtha), men tar också hänsyn till historisk och litterär kontext. Syftet är att söka besvara frågor om dessa författares utformning av ett moraliskt ideal, deras positionering av sin berättare och de avbildade miljöernas/föremålens moraliska laddning.

Kategorier

Äldre litteratur