Stefan Helgesson
 
Tidigare forskning

Postkolonial litteraturtolkning, med fokus på engelskspråkig sydafrikansk litteratur, särskilt J. M. Coetzee, Nadine Gordimer och Njabulo Ndebele. Deltog mellan 2000 och 2006 i VR:s forskningsprogram ”Litteraturen i världsperspektiv”. I ett eget, VR-finansierat projekt breddades Helgessons forskningsintressen till att omfatta portugisiskspråkig litteratur från Angola och Moçambique (däribland författare som Rui Knopfli, Mário Pinto de Andrade och Noémia de Sousa). Hans nästföljande VR-projekt, ”Att uppfinna världslitteratur”, undersökte spänningsfältet mellan författarsubjekt och översättning i det världslitterära kretsloppet.

Pågående forskning

Helgesson ingår för närvarande i ledningsgruppen för det RJ-finansierade forskningprogrammet ”Tid, minne och representation” (se histcon.se). Hans delprojekt bär rubriken “Illegitimate History: Postcolonial Temporalities and Literary Language” och är en komparativ studie av förhållandet mellan litterärt berättande och historisk tid i latinamerikansk och afrikansk litteratur från tiden kring sekelskiftet 1900. 2011 utkom han även med två redigerade volymer, en om översättning och världslitteratur, en om avslutningar i litteraturen.

Kategorier

Postkolonial litteratur, världslitteratur, komparativ litteraturforskning, litteraturteori, litteratur och översättning