Den 18 september 2015, kl 10.00, disputerar Eva Björkholm i Reinholdssalen, Juristernas hus, Frescati.

Ämne: Utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner.

Avhandlingens titel: Konstruktioner som fungerar. En studie av teknikkunnande i de tidiga skolåren.

Avhandlingen är producerad vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.

Handledare: Ingrid Carlgren

Opponent: Professor Berit Bungum

Abstract i DiVa: Konstruktioner som fungerar. En studie av teknikkunnande i de tidiga skolåren.