Ketil Thorgersen, foto: Eva Dalin
Ketil Thorgersen, foto: Eva Dalin

Ketil Thorgersen har beviljats medel för uppstart av tidskriften European Journal of Philosophy in Arts Education (EJPAE).

I redaktionen deltar bland andra Ulrika von Schantz och Ketil Thorgersen (chefsredaktör) från CeHum.