Vår forskning är både nationellt ledande och internationellt framstående. Ämnesområdet ”historia” är definierat som ett av Stockholms universitetets ledande forskningsområden.

Våra områden

Vår forskning kan kronologiskt delas in i medeltidshistoria, tidigmodern historia och modernhistoria. Dessutom har vi fem tematiska inriktningar: genushistoria, urbanhistoria, idrottshistoria samt maritim historia och internationella relationers historia, det sistnämnda temat i samarbete med Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.

Våra teman har egna sidor där det finns mer att läsa om respektive forskningsområde.

Centrumbildningar

Tre av våra forskningsområden har egna enheter som är organisatoriskt knutna till Historiska institutionen:

Centrum för maritima studier (CEMAS)
Centrum för medeltidsstudier (CMS)
Stads- och kommunhistoriska institutet

Forskare

Vi har ett sjuttiotal aktiva lärare och forskare. Du hittar deras namn samt länkar till personliga webbsidor under Alla forskare.

Evenemang

Seminarier och andra aktiviteter på forskarnivå, föreläsningar m.m. visas under Evenemang.