PRIM-gruppen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. PRIM-gruppen

Så tyckte lärarna om höstens prov

Nu har vi sammanställt några av frågorna i lärarenkäten för nationella provet i matematik 1c hösten 2021.

Undervisar du matematik 1? Var med och pröva ut uppgifter!

Vi behöver fler lärare och elever som kan hjälpa till med att pröva ut uppgifter.

Stödmaterial om nyanlända vuxnas numeracitet

En artikel som kan fungera som stöd för lärare som undervisar i matematik och arbetar med vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund.

Utforma undervisningen för flerspråkiga elever

Nytt stödmaterial för förskoleklassen – att utforma undervisningen för flerspråkiga elever. Fördjupa dig i att arbeta språkutvecklande med flerspråkiga elever i förskoleklassens matematikundervisning.

Reviderade formelblad för nationella prov Matematik 1

Formelblad för nationella prov i Matematik 1abc enligt den reviderade ämnesplanen som börjar gälla 1 juli 2021 finns nu på PRIM-gruppens hemsida.

Ny bok: Hållbar bedömning

Fullständig titel: Hållbar bedömning - Bildning välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete. Astrid Pettersson, professor vid MND har tillsammans med Gudrun Erickson och Anna Palmér skrivit kapitlet: Hållbar utformning och användning av nationella prov.

Ny rapport: Bedömaröverenstämmelse i årskurs 9

Rapporten berör frågor som: Vilka uppgifter och uppgiftstyper är möjliga att bedöma lika? Vad karaktäriserar uppgifter som har låg respektive hög överensstämmelse? Hur överens är externa bedömare med bedömande läraren?

Om kunskapsresultaten i TIMSS 2019

Samuel Sollerman, föreståndare för Prim-gruppen vid Stockholms universitet – och ansvarig för Timss matematikdel kommenterar resultatet.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Bok om bedömning

Boken belyser och diskuterar en rad aspekter kring bedömning i matematik och syftet är att lärare, lärarutbildare och lärarstudenter ska inspireras i sitt arbete kring bedömning.

5 miljoner från Vetenskapsrådet till projektet: Optimal kalibrering

Projektet Optimal kalibrering av uppgifter i datorbaserade kunskapsprov har beviljats drygt fem miljoner kronor. Samuel Sollerman och Astrid Pettersson från PRIM-gruppen på MND är medverkande forskare tillsammans med Frank Miller, Ellinor Fackle-Fornius och Jonas Bjermo från Statistiska Institutionen.

Nordisk konferens om bedömning av kunskaper i matematik

Den 8-9 februari hölls en konferens inom ett nordiskt nätverk för bedömning av kunskaper i matematik.