Författare/år Titel Pris
Nordlund, M
Pettersson, A
2019

Matematikdidaktiska texter Del 7
Bedömning i matematik – i lärandets och undervisningens tjänst

(Rapporten finns endast som PDF)

Matematikdidaktiska texter del 7 (4702 Kb)

   
Ridderlind, I
2014
Matematikdidaktiska texter Del 6
Elevperspektiv på bedömning för lärande
106:-  

Enoksson, M
2014

Matematikdidaktiska texter Del 5
Innehåll i behov av särskilt stöd - Erfarenheter från lesson/learningstudies i matematik
106:-  
Pettersson, A Olofsson, O
Kjellström, K
Ingemansson, I
Hallén, S Björklund Boistrup, L
Alm, L
2010

Matematikdidaktiska texter Del 4
Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i matematik

(Rapporten har utgått och ersatts av Del 7)

   
Parszyk, I
2010
Matematikdidaktiska texter Del 3
Är det jag eller matteläraren som inte fattar?
106:-  

PRIM-gruppen
2009

Bedömaröverensstämmelse vid bedömning av 
ämnesprovet i matematik för årskurs 9

(Rapporten finns endast som PDF) 
Bedömaröverensstämmelse vid bedömning av ämnesprovet i matematik för årskurs 9 (176 Kb)

   
Carlsson, C
Gerrevall, P
Pettersson, A
2007

Bedömning av yrkesrelaterat kunnande

(Rapporten finns endast som PDF) Bedömning av yrkesrelaterat kunnande (1162 Kb)

   
Olofsson, G
2007
Likvärdig bedömning?
En studie av lärares bedömning av elevarbeten på ett nationellt prov i matematik kurs A.
106:-  
Englund, T
Pettersson, A
Tambour, T (red)
2007
Matematikdidaktiska texter Del 1
Beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
106:-  
Englund, T
Pettersson, A
Tambour, T (red)
2007
Matematikdidaktiska texter Del 2
Beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
106:-  
de Ron, L
Feldt, M
2006
Bedöma och lära i hem- och konsumentkunskap
Bakgrund och framväxt av ett pedagogiskt bedömningsmaterial.
106:–  
Ljung, B-O
2006
Karriär på prov
Mitt LHS i ett femtioårsperspektiv.
106:–  
Ingemansson, I
Pettersson, A
2005
Uppgifter i matematik i PISA 2003
Skolverket.
   
Kjellström, K
2005
Matematik årskurs 9
Ämnesrapport till nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Skolverket.
   
Alm, L
2004
Matematik
Delrapport i ”Ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk, engelska och matematik för skolår 5 vårterminen 2004 – En redovisning av enkäter och elevresultat”. Skolverket.
 
Mannerfeldt, R
2004
Fatta att man kan vara trött!
Skolerfarenheter och skolprestationer bland elever med björkpollenallergi i skolår 8.
106:—  
PRIM-gruppen
2003
Tala om kunskap
Video med studiehandledning.
Läs mer
100:—  
Alm, L
2003
Matematik
Delrapport i ”Ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk, engelska och matematik för skolår 5 vårterminen 2003 – En redovisning av besvarade lärarenkäter”. Skolverket.
 
Lindqvist, S
2003

Elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning i matematik i skolår 5
(Rapporten finns endast som PDF) Elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning i matematik i skolår 5 (8170 Kb)

 
Nordlund, M
2003
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 3 och 8 genomförd i Kristianstad kommun läsåret 2002/2003.
 
Nordlund, M
2003
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 3 och 8 genomförd i Ekerö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Tyresö och Upplands Väsby kommuner läsåret 2002/2003.
 
Nordlund, M
2003
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 3 och 8 genomförd i Botkyrka kommun läsåret 2002/2003.
 
Nordlund, M
2003
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 3 och 8 genomförd i Sundsvalls kommun läsåret 2002/2003.
 
Nordlund, M
2003
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 3 genomförd inom Vittra Utbildning AB läsåret 2002/2003.
 
Olofsson, G
2003
Kursproven i matematik kurs A ht 2002 och vt 2003
Delrapport i en resultatredovisning av gymnasieskolans kursprov läsåret 2002/2003. Skolverket.
 
Alm, L
2002
Matematik
Delrapport i ”Ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk, engelska och matematik för skolår 5 vårterminen 2002 – En redovisning av besvarade lärarenkäter”. Skolverket.
 
Ingemansson, I
Nordlund, M
2002
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 3 och 8 genomförd i Botkyrka kommun läsåret 2001/2002.
 
Ingemansson, I
Nordlund, M
2002
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 3 genomförd inom Vittra Utbildning AB läsåret 2001/2002.
 
Ingemansson, I
Nordlund, M
2002
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 3 och 8 genomförd i Sundsvalls kommun läsåret 2001/2002.
 
Ingemansson, I
Nordlund, M
2002
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 3 och 8 genomförd i Ekerö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Tyresö och Upplands Väsby kommuner läsåret 2001/2002.
 
Olofsson, G
2002
Kursprovet i matematik kurs A
Delrapport i en resultatredovisning av gymnasieskolans kursprov läsåret 2001/2002. Skolverket.
 
Alm, L
2001
Matematik
Delrapport i ”Ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk, engelska och matematik för skolår 5 vårterminen 2001 – En redovisning av besvarade lärarenkäter”. Skolverket.
 
Jernståhl Nordlund, M
2001
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 3 och 8 genomförd i Ekerö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Tyresö och Upplands Väsby kommuner läsåret 200/2001.
 
Kjellström, K
2001
Kursprovet i matematik kurs A
Delrapport i en resultatredovisning av gymnasieskolans kursprov höstterminen 2000. Skolverket.
 
Kjellström, K
2001
Kursprovet i matematik kurs A
Delrapport i en resultatredovisning av gymnasieskolans kursprov vårterminen 2001. Skolverket.
 
Petterson, A
2001
PISA 2000 Sveriges femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv
(Matematikdelen) Rapport nr 209 från Skolverket.
 
Svingby, G
Svingby, S (red)
2001
Bedömning av kunskap och kompetens
Konferensrapport från konferens om bedömning av kunskap och kompetens 17–19 november 1999, Malmö högskola.
74:—
Alm, L
2000
Redovisning av Skolverksprojektet ”Den tänkande skolan” vid Njupkärrs skola i Tyresö. Ett samarbete mellan Högskola och Skola Läsåret 1999/2000
Lärarhögskolan i Stockholm/Skolverket
 
Alm, L
Björklund, L
2000
Matematik
Delrapport i ”Ämnesprov i svenska, engelska och matematik för skolår 5 vårterminen 2000 – En redovisning av enkäter och elevresultat”. Skolverket.
 
Ingemansson, I
Pettersson, A
2000
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 3 och 8 genomförd i Täby kommun 1999/2000.
 
Jernståhl Nordlund, M Pettersson, A
2000
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 3 och 8 genomförd i Ekerö, Nacka, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner läsåret 1999/2000.
 
Jernståhl Nordlund, M Pettersson, A
2000
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 3 genomförd i Enskede-Årsta, Farsta, Hässelby-Vällingby, Katarina-Sofia, Kungsholmen, Liljeholmen, Rinkeby, Spånga-Tensta och Östermalm stadsdelar läsåret 1999/2000.
 
Ingemansson, I
Jernståhl Nordlund, M Pettersson, A
2000
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 8 genomförd i Stockholms grundskolor 1999/2000.
 
Ljung, B-O
2000

Standardproven – 53 år i skolans tjänst

(Spara ner som PDF) Standardproven (5251 Kb)

 
PRIM-gruppen
1999
PRIM-gruppens matematikuppgifter för årskurs 9 använda vid prov och utvärderingar på nationell nivå 1987–1999 106:—
Alm, L
Björklund, L
1999
Matematik
Delrapport i ”Ämnesprov i svenska, engelska och matematik för skolår 5 vårterminen 1999 – En redovisning av enkäter och elevresultat”. Skolverket.
 
Ingemansson, I
Jernståhl Nordlund, M Pettersson, A
1999
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 3 och 8 genomförd i Täby kommun 1998/99.
 
Ingemansson, I
Jernståhl Nordlund, M Pettersson, A
1999
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 3 och 8 genomförd i Stockholms grundskolor 1998/99.
 
Ingemansson, I
Jernståhl Nordlund, M Pettersson, A
1999
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 3 och 8 genomförd i Ekerö, Nacka, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner läsåret 1998/99.
 
Westin, H
1999
Farväl standardprov
Standardproven i matematik 1973–1997 för åk 9. Jämförelse av resultat på uppgifter som återkommit genom åren.
80:—
Ingemansson, I
Jernståhl Nordlund, M Pettersson, A
1998
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 3 och 8 genomförd i Täby kommun 1997/1998.
 
Ingemansson, I
Jernståhl Nordlund, M
Pettersson, A
1998
Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
En utvärdering i skolår 3 och 8 genomförd i Stockholms grundskolor 1997/1998.
 
Ljung, B
Pettersson, A
(red)
1998
Perspektiv på bedömning av kunskap 74:—
Norell, K
1998
Döva elevers starka och svaga områden i matematik
En studie av matematikuppgifters innehåll i relation till elevernas prestationsnivå.
32:—
Pettersson, A
Jernståhl Nordlund, M
Skog-Östlin, K
1998
Utvärdering av Naturvetenskapsprogrammet på tre gymnasieskolor  
Pettersson, A
Jernståhl Nordlund, M
1998
Utvärdering av Naturvetenskapsprogrammet Nacka gymnasium  
Pettersson, A
1998
Matematik
Delrapport i ”Ämnesprov i svenska, engelska och matematik för skolår 5 vårterminen 1998. En redovisning av elevresultat och svar på frågeformulär”. Skolverket.
 
Pettersson, A
Kjellström, K
1998
Ämnesprovet i matematik
I ”Ämnesproven skolår 9 1998. Resultatredovisning till skolorna”. Skolverket.
 
Ek, Y
Murray, Å
Pettersson, A
1997
Utvärdering av grundskolan 1995 – UG 95 Matematik. Årskurserna 5 och 9.
Skolverkets rapport nr 119
Slutsåld
Forsbäck, M, Pettersson, A Santesson, A-C
1997
Grundläggande kunskaper och färdigheter i problemlösning
En utvärdering i skolår 3 och 8 i Stockolms grundskolor läsåret 1996/1997.
 
Lundberg, I
1997
Utvärdering av teckenspråklig videoöversättning av standardprovet i matematik 1996  
Pettersson, A
1997
Matematiken i utvärdering av grundskolan 1995
Analys av elevernas arbeten med mer omfattande matematikuppgifter i åk 9.
53:—
Pettersson, A Skog-Östlin, K
1997
Framtagning och utprövning av en modell för kursvärdering 32:—
Pettersson, A
Santesson, A-C
Alm, L
Englund, T
1997
Grundläggande kunskaper och färdigheter i problemlösning
En utvärdering i årskurs 3, 6 och 9 i Stockholms grundskolor 1995/96, Lärarhögskolan i Stockholm.
 
Pettersson, A
1997
Matematik
Delrapport i ”Ämnesprov i svenska, engelska och matematik för skolår 5 vårterminen 1997. En resultatredovisning från insamlade elevlösningar och svar på frågeformulär”. Skolverket.
 
Westin, H
1997
Matematiken i utvärdering av grundskolan 1995
Analys av elevernas lösningar på standardprovet i åk 9.
53:—
Ek, K
Pettersson, A
1996
Matte är ett härligt ämne – men hur räcker jag till?
Analys av lärarnas svar i de nationella utvärderingarna i matematik 1989, 1992 och 1995.
53:—
Ek, Y
Murray, Å
Pettersson, A
1996
Matematiken i utvärdering av grundskolan 1995
Årskurserna 5 och 9.
 
Ek, Y
1996
Lärarna och matematiken i årskurs 5
Utvärdering av grundskolan 1995.
32:—
Kjellström, K
1996
Matematik A
Resultat och analyser av det första nationella kursprovet i matematik.
80:—
Murray, Å
Pettersson, A
1996
Eleverna och matematiken i årskurs 5
Utvärdering av grundskolan 1995.
32:—
Gennow, S
Pettersson, A
1996
Att vara lärare och elev i matematik
Ett fortbildningsmaterial i matematik för grundskolan och den gymnasiala utbildningen.
32:—
Pettersson, A Santesson, A-C
1996
Grundläggande kunskaper och färdigheter i problemlösning
En utvärdering i årskurserna 3, 6 och 9 i Stockholms grundskolor läsåret 1995/1996.
 
Murray, Å
Pettersson, A
1995
Matematiken i utvärdering av grundskolan 1995
Konstruktion och utprövning av instrument i matematik för årskurs 5.
32:—
Murray, Å
1995
Matematiken i nationell utvärdering
Finns det bra och dåliga skolor i Sverige? – med exempel från matematikundervisningen.
32:—
Pettersson, A (red)
1995
Centrala prov i matematik på NT-linjerna 1990–1994
Analys av innehåll och resultat.
69:—
Pettersson, A
1995
Från kunskapssyn till nationella ämnesprov och diagnostiska material i matematik  
Pettersson, A Santesson, A-C
1995
Grundläggande kunskaper och färdigheter i aritmetik
En utvärdering i årskurs 3, 6 och 9 i Stockholms grundskolor läsåret 1994/1995.
 

Pettersson, A

Kjellström, K
1995

Läroplanens kunskapssyn överförd till det första nationella kursprovet i matematik

Finns även översatt till engelska:
The Curriculum's View of Knowledge Transferred to the First National Course Test in Mathematics.
42:—
Hoffman, P
1994
Fordonselever som matematiska problemlösare
Kontextens inverkan på den matematiska problemlösningsförmågan.
32:—
Parszyk, I-M
1994
Minoritetsungdomar och matematik i nationell utvärdering
Språk- och begreppsförståelse i samband med elevernas lösningar av matematikuppgifter i årskurs 9.
32:—
Pettersson, A
1994
Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992
Hur löser elever uppgifter i matematik. Fördjupad analys.
Skolverkets rapport nr 61
Slutsåld
Pettersson, A (red)
1994
Centrala prov i matematik på SE-linjerna 1989—1993
Analys av innehåll och resultat.
69:—
Pettersson, A
Gennow, S
Elevernas och lärarnas erfarenheter av matematik på grundskolan  
Pettersson, A Santesson, A-C
1994
Grundläggande kunskaper och färdigheter i problemlösning
En utvärdering i årskurs 3, 6 och 9 i Stockholms grundskolor, läsåret 1993/94.
 
Pettersson, A Santesson, A-C
1994
Grundläggande kunskaper och färdigheter i problemlösning
En utvärdering i årskurs 3 och 6 i Täby grundskolor, vårterminen 1994.
 
Westin, H
1994
Matematiken i nationell utvärdering
Analys av gruppuppgifter genomförda av elevgrupper i årskurs 9 vårterminen 1992.
53:—
Pettersson, A
1993
Matematik åk 5
Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992. Huvudrapport.
Skolverkets rapport nr 14
Beställes hos Liber Distribution,
tel 08-690 95 76
 
Pettersson, A
1993
Matematik åk 9
Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992. Huvudrapport.
Skolverkets rapport nr 15
Beställes hos Liber Distribution,
tel 08-690 95 76
 
Pettersson, A Santesson, A-C
1993
Grundläggande kunskaper och färdigheter i problemlösning
En utvärdering i årskurs 3, 6 och 9 i Stockholms grundskolor, hösten 1992.
 
Pettersson, A Santesson, A-C
1993
Grundläggande kunskaper och färdigheter i problemlösning
En utvärdering i årskurs 3 och 6 i Täby grundskolor, hösten 1992.
 
Parszyk, I-M
1992
Minoritetsbarn och matematik i nationell utvärdering
Språk och begrepp i samband med matematikuppgifter i årskurs 2.
32:—
Pettersson, A Santesson, A-C
1992
Grundläggande kunskaper och färdigheter i aritmetik
En utvärdering i årskurs 9 i Stockholms grundskolor, vårterminen 1992.
 
Pettersson, A Santesson, A-C
1992
Grundläggande kunskaper och färdigheter i aritmetik
En utvärdering i årskurs 3 och 6 i Täby grundskolor, hösten 1991.
 
Pettersson, A Santesson, A-C
1992
Kunskaper i problemlösning
En utvärdering i årskurs 4 och 7 i Stockholms grundskolor, hösten 1990.
 
Ljung, B-O, Oscarsson, E Rosén, B
1991
Översiktsdiagnos i matematik inför skolstarten på treåriga gymnasielinjer 48:—
Ljung, G
1991
Centrala prov i matematik på NT-linjerna 1985–1989
Analys av innehåll och resultat.
48:—
Pettersson, A
1991
Matematiken i nationell utvärdering
Lisrelanalys av matematikproven i årskurs 2.
 
Ljung, B-O
Pettersson, A
1990
Matematiken i nationell utvärdering
Kunskaper och färdigheter i årskurserna 2 och 5.
48:—
Ljung, B-O
1990
Matematiken i nationell utvärdering
Vad barnen tycker om matematik i årskurs 5.
32:—
Pettersson, A
1990
Att utvecklas i matematik
En studie av elever med olika prestationsutveckling.
106:—
Ljung, B-O
Sandberg, R
1990
Musikämnet i nationell utvärdering
Teoretisk referensram, utvärderingsmodell och praktiskt genomförande.
 
Ljung, B-O, Oscarsson, E Rosén, B
1990
Översiktsdiagnos i matematik inför skolstarten på tvååriga gymnasielinjer 48:—
Emanuelsson, I
Murray, Å
1989
Utvärdering genom uppföljning av elever VI Alternativkurser och utbildningskarriärer. En uppföljningsstudie genom högstadiet och gymnasieskolan 32:—
Ljung, B-O
1987
Klasslärarkandidaters räkneförmåga 32:—
Pettersson, A
1986
Utvärdering genom uppföljning av elever V Analys av räkneuppgifter, årskurs 6 32:—
Ek, K
Pettersson, A
1985
Utvärdering genom uppföljning av elever IV Elevers uppfattning om sig själva i skolan 32:—
Ek, K
Pettersson, A
1985
Utvärdering genom uppföljning av elever IV Elevers uppfattning om sig själva i skolan. En jämförande studie av två enkätundersökningar i årskurs 3 och 6
Bilagedel.
 
Pettersson, A
1983
Utvärdering genom uppföljning av elever III Analys av räkneuppgifter, årskurs 3 32:—